Medialiseringen av politikken har ført til en maktforskyvning i departementenes arbeid til fordel for kommunikasjonsfunksjonen. Forskjellene mellom embetsverk og politikk, og mellom langsiktighet og kortsiktighet, viskes ut. Løsninger bør finnes i omorganisering og etiske retningslinjer.