Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal revidere forvaltningsloven, og lovforslaget kan forventes i 2018. Et grunnleggende spørsmål vil være om lovforslaget kan effektivisere forvaltningen, og om dette vil være til fordel for borgernes rettssikkerhet.