I Produktivitetskommisjonens forslag til løsninger for å få opp produktiviteten i offentlig sektor brukes ordet bør oftest. Deretter bedre og effektiv. Setningen som disse tre ordene kan skape er enkel å forstå. Men kommisjonen har også mer kompliserte og konkrete anbefalinger.