Det er minst like viktig å stjele gode ideer fra andre som å finne på egne, mener skattedirektør Hans Christian Holte. Det er alltid noen andre som har tenkt klokt på et område vi trenger å bli bedre på.