Mikrokrediter. Crowdfunding. Urban Farming. Kanske är de vår tids stora sociala innovationer, att likställas med 1900-talets förskolor, mödravård och brandkår. Statens roll förendras og vil handla mer om at skapa möjligheter og släppa taget om kontroll.