En endring i det nederlandske rettssystemet førte til en ganske radikal innovasjon i det norske fengselssystemet. Nederland forandret forståelsen av hva som bør straffes, mens Norge endret forståelsen av hvor straffen bør skje.