24 utnevninger. Flere nye etater. Langt flere kvinner enn menn. Like mange jurister som alle andre utdanningsgrupper til sammen. Det er noen av bevegelsene i statlige toppstillinger de siste månedene.