Evalueringen av jakten på tidstyver i forvaltningen viser at ett av virkemidlene som ble brukt fungerte godt, et annet fungerte dårlig. Men jakten skal fortsette som en vanlig arbeidsform.