Innovasjon krever risikovilje og toleranse for feil. Samtidig er det kommunens hovedoppgave å levere trygge og forutsigbare tjenester. Er det en vei rundt dette dilemmaet?