Kommunenes utfordringer må løses ved å ta i bruk nye løsninger forankret i ny kunnskap. Den kunnskap vi allerede har, kan begrense vår evne til å se nye løsninger. En organisasjonskultur som stimulerer nysgjerrighet er en grunnleggende forutsetning for å lykkes i omstillingsarbeidet.