Arkivene er viktige for folks muligheter til å få dokumentert sine rettslige interesser i forbindelse med blant annet barndom, eiendommer og erstatning. Publikums muligheter til bygging av sin identitet, kan best ivaretas i samarbeid med en kompetent arkivar.