Kontrollkomitéen på Stortinget er blitt så aktiv blant annet fordi statsråder og regjeringssjefer ikke selv har grepet inn mot ukultur, inkompetanse og strukturfeil i forvaltningen. Men komiteen står i fare for å gi næring til politikerforakten og å demotivere statsrådene.