Setter «rettsliggjøringen av politikken» demokratiet på sidelinjen? Blir denne utvikling ytterligere forverret hvis Norge slutter seg til internasjonale avtaler som flytter norsk domsmyndighet over til internasjonale tvisteløsningsorganer?