Debatten om hva man skal kalle det moderne byråkratiet er ofte fokusert på at det består av ulike blandingstyper eller hybrider. Men det viktigste er om forvaltningen fungerer i forholdet til de målsettinger man setter seg.