Norge har fått tre nye direktorater i løpet av ett år. Ny forskning viser imidlertid få gode virkninger av opprettelsen av direktorater og andre typer underliggende etater.