Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-4)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det er minst like viktig å stjele gode ideer fra andre som å finne på egne, mener skattedirektør Hans Christian Holte. Det er alltid noen andre som har tenkt klokt på et område vi trenger å bli bedre på.

(side 5)
av Redaksjonen
Sammendrag

Automatisk innhenting av store mengder opplysninger om oppførsel og finanser i sanntid. Det er noen av de sentrale begrepene som ligger i fremtiden for norske skattebetalere.

(side 6-9)
av Marianne Holmesland & Eirik Aronsen
Sammendrag

Evalueringen av jakten på tidstyver i forvaltningen viser at ett av virkemidlene som ble brukt fungerte godt, et annet fungerte dårlig. Men jakten skal fortsette som en vanlig arbeidsform.

(side 10-14)
av Jacob Torfing, Asbjørn Røiseland & Eva Sørensen
Sammendrag

En alternativ reformstrategi er i ferd med å ta over innenfor offentlig sektor, mener artikkelforfatterne. Samskapelse bryter med den klassiske forestillingen om at staten og kommunene er ansvarlig for å levere det vi forstår som offentlige tjenester til innbyggerne.

(side 16-21)
av Erika Augustinsson
Sammendrag

Mikrokrediter. Crowdfunding. Urban Farming. Kanske är de vår tids stora sociala innovationer, att likställas med 1900-talets förskolor, mödravård och brandkår. Statens roll förendras og vil handla mer om at skapa möjligheter og släppa taget om kontroll.

(side 22-25)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Innovasjon er mer en tilstand enn en handling. Det kommer fram i flere ferske forskningsarbeider om offentlig innovasjon. Spørsmålet er om det også er mer magi enn reell utvikling.

(side 26)
Sammendrag

De mest innovative prosjektene i Europa i fjor var en portal om yrkekvalifikasjoner, ungdomsbeskyttelse på livstid, og intervensjoner i nabolag.

(side 27)
Sammendrag

En endring i det nederlandske rettssystemet førte til en ganske radikal innovasjon i det norske fengselssystemet. Nederland forandret forståelsen av hva som bør straffes, mens Norge endret forståelsen av hvor straffen bør skje.

Tidstegn
(side 28-29)
Sammendrag

24 utnevninger. Flere nye etater. Langt flere kvinner enn menn. Like mange jurister som alle andre utdanningsgrupper til sammen. Det er noen av bevegelsene i statlige toppstillinger de siste månedene.

(side 30-31)
av Inger Johanne Sæterbakk & Guri Idsø Viken
Sammendrag

Alle som kjenner offentlig sektor fra innsida, vet at det ikke er et sted for endring. Derfor vil også 2016 bli året der man har en drøm som ikke blir til virkelighet. Vi gir deg 7 byråkrati-innovasjoner som heller ikke i år blir en realitet.

Aktuelt
(side 32-35)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Kontrollkomitéen på Stortinget er blitt så aktiv blant annet fordi statsråder og regjeringssjefer ikke selv har grepet inn mot ukultur, inkompetanse og strukturfeil i forvaltningen. Men komiteen står i fare for å gi næring til politikerforakten og å demotivere statsrådene.

(side 36-37)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Norge har fått tre nye direktorater i løpet av ett år. Ny forskning viser imidlertid få gode virkninger av opprettelsen av direktorater og andre typer underliggende etater.

(side 38-43)
av Ingvild Benedikte Sverdrup
Sammendrag

Setter «rettsliggjøringen av politikken» demokratiet på sidelinjen? Blir denne utvikling ytterligere forverret hvis Norge slutter seg til internasjonale avtaler som flytter norsk domsmyndighet over til internasjonale tvisteløsningsorganer?

(side 44-47)
av Øyvind Strømmen
Sammendrag

I fleire europeiske land vert det satsa på exit-arbeid for å få folk ut av ekstreme miljø. Noreg var ein gong pioner på feltet, i høve nynazisme, men somlar i høve ekstrem islamisme. Staten overlet for mykje til kommunane.

Påtegninger
(side 48-51)
av Haldor Byrkjeflot
Sammendrag

Debatten om hva man skal kalle det moderne byråkratiet er ofte fokusert på at det består av ulike blandingstyper eller hybrider. Men det viktigste er om forvaltningen fungerer i forholdet til de målsettinger man setter seg.

(side 52-55)
av Ine Fintland
Sammendrag

Arkivene er viktige for folks muligheter til å få dokumentert sine rettslige interesser i forbindelse med blant annet barndom, eiendommer og erstatning. Publikums muligheter til bygging av sin identitet, kan best ivaretas i samarbeid med en kompetent arkivar.

Røde tråder
(side 56-59)
av Morten Stenstadvold & Inger Hegna
Sammendrag

Innovasjon krever risikovilje og toleranse for feil. Samtidig er det kommunens hovedoppgave å levere trygge og forutsigbare tjenester. Er det en vei rundt dette dilemmaet?

(side 60-63)
av Bjørn Ølberg
Sammendrag

Kommunenes utfordringer må løses ved å ta i bruk nye løsninger forankret i ny kunnskap. Den kunnskap vi allerede har, kan begrense vår evne til å se nye løsninger. En organisasjonskultur som stimulerer nysgjerrighet er en grunnleggende forutsetning for å lykkes i omstillingsarbeidet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon