Regjeringen og Stortingsflertallet ønsker å begrense fylkesmannens makt over kommunene. En slik begrensning må i så fall innebære at kommunene settes istand til å ivareta noen av de viktige funksjonene til fylkesmannen på egen hånd.