Offentlig sektor har vært i kontinuerlig forandring de siste 25 årene, og hovedsakelig til det bedre. Men noen store reformer har ikke fungert, og muligens vil det nå bli færre store endringer og mer fokus på kontinuerlige forbedringer og prosesser.