Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget blir ofte beskyldt for å drive politisk spill. Vi har undersøkt hvilke saker komiteen tar opp til høring, hva som er bakgrunnen for dem og hvordan de behandles. Er det komiteens behandling eller medieomtalen som skaper inntrykk av spill?