Mange ledere i offentlig sektor er fanget i endringsretorikken, hvor organisasjoner blir oppfattet som stabile mens omgivelsene endrer seg. Men kanskje er det tvert om: at organisasjoner alltid er i bevegelse og må fokusere mer på kontinuitet enn stabilitet.