Samfunnsøkonomenes fokus på kostnadseffektivitet hindrer omlegging av økonomien. Denne yrkesgruppens dominans i viktige departementer bremser nødvendige investeringer i grønn teknologi, hevder forfatteren av ny bok.