Hvor viktig er det at offentlige tjenester er i nærheten av innbyggerne? Avstander blir kortere på grunn av teknologisk utvikling, men noen tjenester er avhengig av nærhet. Samproduksjon og kooperasjon kan være noe av løsningen.