Stat & Styring har dekket mange av de store reformene i staten de siste 25 årene. Kravene om endring har vært der fra tidsskriftets første øyeblikk. Mange av stemmene tilhører noen av de mest sentrale skikkelsene i utforming av staten i denne perioden.