Medialiseringen av politikken fører til framvekst av en ny gruppe policy-profesjonelle. Tilgangen til politiske kanaler er ikke lenger betinget av organisasjonsvesenet. Dette kan både føre til mer åpenhet og mer uansvarlighet.