Norske departement viser ofte til reformarbeid i andre land når ein vurderer nye reformer. Kriteriene for kva for land ein vel å la seg inspirere av er ikkje alltid like klare. Det er ikkje alltid best å samanlikne med land som er veldig like vårt eige.