Tre eksperter har tre ulike navn på hva den store trenden i norsk offentlig forvaltning er for tiden. Og de er heller ikke helt enige om hva som skal til for at reformer skal lykkes. Er det politisk håndverk, gode analyser, eller mer involvering av brukerne?