Hva skal Norge leve av etter olja? Det spørsmålet har mange arbeidsløse oljeanalytikere stilt seg de siste årene. Eller når vi tenker oss om, har de vel spekulert på det helt siden 1972, da høyresida forgjeves forsøkte å gi olja til utlandet.