Skjebnen til politiske reformer avgjøres av iverksetterne på gateplan. Likevel er det få systematiske analyser av utfordringene som nye reformer byr på for dette nivået. Den nye utredningsinstruksen vil kanskje hjelpe, selv om den har lite fokus på gjennomføring.