Bør departementer drive med bygging av fremtidsscenarier? Kanskje. Behovet for å heve blikket fra hverdagens press er i hvert fall tilstede. Vi trenger metoder som tar kompleksitet og usikkerhet på alvor.