Hovedtrenden i forvaltningsreformene i Norge, som i andre land, har vært forholdet mellom delegert myndighet og sentral styring. I mange år gikk det i retning av delegering, men trenden snudde for noen år siden. Og nå har den kanskje snudd igjen.