Offentlig forvaltning utsettes stadig for kritikk. Uansett om det er hold i kritikken, minner dette oss om at forvaltningen er viktig for den enkelte. Men også på samfunnsnivå er en god forvaltning av stor betydning. I visse situasjoner kan det være helt avgjørende.