Har departementsledelse i seg noen utfordringer som er annerledes enn kjerneutfordringene i de virksomheter som danner referansegrunnlaget for «moderne ledelse»? Mye tyder på det, blant annet betydningen av «koden».