Vi går glipp av gevinster for innbyggerne og staten fordi det ikke raskere tas tak i muligheter og problemer på tvers av sektorgrensene. Vi trenger dirigenter som kan lede og styre prosesser på tvers. Dagens ministerstyre er ikke til hinder for dette.