Mediene har ofte negative vinklinger på omtalen av offentlige virksomheter. Folk som har direkte kontakt med virksomhetene ser mer positivt på disse etatene. Begge vinklingene får konsekvenser både for forventningene og kvaliteten til offentlige tjenester.