Er det styringsgrep som folkevalgte kan ta, en konstant og veldefinert størrelse? – slik at en direkte kan sammenlikne før og nå? Eller vil også folkevalgtrollen måtte fornyes og utvikles basert på det samfunn den skal fungere i?