Offentlig ansatte ønsker at evalueringer skal ha høyere kvalitet, bli tettere fulgt opp og integreres bedre med målstyringssystemet. Bare et lite mindretall ønsker at det skal foretas flere evalueringer.