To bøker av menn med lang byråkratisk erfaring har kommet ut det siste halve året. Begge bøkene har store vyer, men vidt forskjellig innfallsvinkel. Den ene er kritisk til det nye som skjer i forvaltningen, mens den andre ikke synes det skjer nok. Men begge er svært opptatt av effektivitet.