Det viktigste argumentet mot evalueringer er at de fleste av dem gjøres på et altfor sent tidspunkt. Dersom man ønsker å styre, kontrollere eller lære av evaluering, må evaluering skje både før og etter prosjektets levetid.