«Kundetilfredshet» blir prioritert stadig høyere, og aktiv bruk av følelser har blitt et viktig middel for å oppnå dette. Ansvaret synes i utstrakt grad å være overlatt til den enkelte medarbeider i førstelinja, noe som også kan gi utfordringer for en leder.