Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hardt arbeid og mye bråk

  • Side: 44-45
  • Publisert på Idunn: 2015-09-23
  • Publisert: 2015-09-23

Anders Anundsen er den hardest arbeidende statsråden i regjeringen, takket være et departement som leverer mange saker til Stortinget.

 

Stat & Styrings aktivitetsmåling i 2. kvartal viser at det er de største og viktigste departementene som krever mest arbeid og gir mest synlighet. Dette er kanskje både forventet og rettferdig. På toppen av listen over de mest aktive statsrådene kommer en minister som har vært i mye bråk, men det er ikke først og fremst derfor han er på toppen av vår aktivitetsmåling.

Mens Justis- og beredskapsminister Anundsen på mange måter har vært en tilbaketrukket statsråd, noe mange medier har klaget over, har aktiviteten hans i Stortinget vært betydelig. Departementet som Anundsen leder har levert nesten dobbelt så mange saker til Stortinget som det neste departementet på leverandørlisten til Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet. Noe av denne aktiviteten til disse to departementene skyldes de to høringene som de ble innkalt til av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen vedrørende asylbarn-saken og sykehussaken på Nord-Vestlandet.

Politireformen og straffeloven

I tillegg til høringene skyldes Anders Anundsens aktivitet i Stortinget denne våren veldig synlige saker som Politireformen, endringer i Straffeprosessloven, endringer i straffegjennomføringsloven vedrørende bruken av fengsel i Nederland, og endringer i utlendingsloven med hensyn til bortvisning av straffedømte. Stortinget har også behandlet mindre synlige saker som endringer i panteloven, endringer av Infoflyt-systemet til politiet, og endringer i straffeprosessloven angående avhør av barn.

Anundsens gjentatte opptredener i Stortinget i forbindelse med asylbarn-saken er reflektert i hans møtekalender, som viser at han i disse tre månedene som vår undersøkelse dekker har deltatt i 22 møter som departementet har valgt å offentliggjøre. Blant disse møtene finner vi presentasjon av tiltakspakke mot dyrekriminalitet, øvelsen HarbourEx15 og deltagelse i dåpen av redningsselskapets nye skøyte Elias. Noe av dette er rene «fotomuligheter», mens andre markerer store politiske satsinger.

Kommunereform

Anundsens møtevirksomhet er beskjeden i forhold til Jan Tore Sanner som er den klart mest aktive møtedeltakeren blant regjeringens medlemmer, med tretti prosent (74 mot 57) flere møter enn nummer to på møteaktivitetslisten, kulturminister Torhild Widvey.

Sanners møteaktivitet skriver seg blant annet fra arbeidet med kommunereformen, som medfører mye reise- og møteaktivitet i hele landet. Det samme gjør hans ansvar for Fylkesmennene og for samesaker.

I Stortinget har store reformer som oppgavedelen av kommunereformen (overføring av oppgaver til kommunene) vært behandlet. Den førte for øvrig til at Stortinget sa nei til en lang rekke av de forslagene departementet hadde utarbeidet. Ellers har sakene til Stortinget denne våren vært relativt beskjedne for dette departementet.

Anders Anundsen har hatt flere kriser å håndtere, men det er ikke bare derfor han er regjeringens mest aktive medlem. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.

Synlige barnesaker

Anders Anundsen er også den mest synlige målt i total medieomtale, og mønsteret for total synlighet følger et hovedmønster hvor de største departementene også er de som er mest til stede i mediene.

Vår måling av synligheten baserer seg både på avisomtale og deltakelse i NRK Radios ulike debatt- og nyhetsprogrammer.

De mest «hørbare» av statsrådene er Solveig Horne og Ine Eriksen Søreide, som har hatt flest opptredener på NRK radio. Jan Tore Sanner kommer hakk i hæl. Solveig Hornes tilstedeværelse i NRK skyldes først og fremst forslaget om å kutte i barnetrygden for foreldre som tar barn ut av skolen i lengre perioder, debatten om fattige barn etter en rapport fra UNICEF som viste at antall fattige barn hadde blitt redusert med 27 prosent hvis barnetrygden hadde blitt justert i tråd med lønnsveksten, og ikke minst integrasjon av flyktninger.

Sylvi Listhaug og Torbjørn Røe Isaksen kommer et stykke ned på listen i synlighet, men når det gjelder aktiviteten i Stortinget, er de blant de mest medievennlige i regjeringen.

Vår rangering baserer seg på statsrådenes møteaktivitet, synlighet i NRKs radiosendinger og i avisene, og antall saker deres departement har levert til Stortinget.

Statsminister Erna Solberg og Finansminister Siv Jensen er unntatt fra vår vurdering av de hardest arbeidende statsrådene.

 

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon