Fornyet entusiasme for kunnskapsbasert politikk har ført til en oppblomstring av forskningen på politiske virkemidler over hele verden. Det er nødvendig å få til mer systematisk tverrfaglig forskning for å vise hvorfor visse typer kunnskap utløser handling, og andre ikke.