Den forvaltningsmessige utviklingen i EU betyr at politikkutviklingen i større grad bestemmes i et direkte samarbeid mellom Kommisjonen og nasjonale tilsyn og direktorater. Nasjonale politiske myndigheter holdes utenfor disse prosessene.