Endringer i offentlig forvaltning følges ofte av store forventninger til endring i faktisk politikk. Forvaltningsreformen viser at flytting av politisk ansvar forandrer lite hvis kompetanse og virkemidler ikke følger med. Erfaringene gir grunnlag for skepsis knyttet til hvor store politiske endringer en kommunereform vil bidra til.