KOSTRA-rapporteringen har revolusjonert kunnskapsgrunnlaget og styringsmulighetene i norske kommuner. Dette er en bruk av kunnskap og en styringskultur staten kan lære av.