Åpenheten i offentlige etater settes på prøve av grundige journalistiske undersøkelser og leverandører som vil sjekke konkurrenter. Slike krav om innsyn tar veldig mye tid, mens den vanlige behandlingen av dokumentinnsyn ikke er noe problem.