Kontrollen med statsrådenes styringssignaler har vært sentralt i den politiske debatten det siste året. Kravene om formalisering og dokumentasjon av slike styringssignaler kan markere et brudd på den tillitsbaserte styringen som mye av vårt system hviler på.