Når Riksrevisjonen kommer med kritikk, øker sannsynligheten for at de kritiserte har nytte av kritikken hvis de også har innflytelse på kritikkens utforming. Hvis de reviderte opplever at deres innspill om problemstillingene og revisjonskriteriene blir hørt, øker også læringsutbyttet.