Beslutningsgrunnlaget for politikk er ofte både overveldende og fragmentert, og noen ganger mangelfullt og skjevt. Vi bør bruke evaluering bedre for å gi ledere og politikere et mer målrettet kunnskapsgrunnlag.