Lederes kompetanse og rolle er blitt et viktig satsingsområde i forbindelse med reform av offentlig sektor. Sentralt i spørsmålet om hva slags ledere som trengs står spørsmålet om i hvor stor grad ledelsen skal ha fokus mot interne forhold i organisasjonen, eller utover mot omgivelsene. Tre nye bøker belyser dette.