Offentlige ledere skal på skolebenken. I år vil det rulles ut flere kompetansehevende tiltak som skal ha spesielt fokus på ledergruppene i offentlige etater. Ledere skal spesielt pugge på ferdigheter i bruk av digitale løsninger i organisasjonsutvikling.